top of page

Hvad er psykoterapi...

I sagens natur er psykoterapi i min optik...tillidsfyldte mellemmenneskelige samtaleforløb som kan være af kortere eller længere varighed.

Hver terapi er forskellig i sit udtryk fordi netop hver klient er forskellig. Der kan fx. være tale om områder i dig som berører dig selv og din familie. Det kan være gamle automatiske negative mønstre som du ønsker at blive klogere på. Samtalerne bygger på en respekt for dig som menneske med en unik fortælling og aftryk.

Hos mig kan du være dig selv .. Jeg har fuld tavshedspligt.

Der kan være tale om forløb med samtaler, hvor der arbejdes målrettet med afgrænsede problemstillinger eller fremadrettede ønskede udviklingspunkter.

Der kan også være tale om længerevarende psykoterapeutiske forløb, hvor der arbejdes med mere dybtgående emner. Netop disse emner kan have god gavn af at få tilstrækkelig tid og plads til at udfolde sig i et terapeutisk virksomt tempo.

Hvis du har lyst til at vide mere om hvad psykoterapi er set i forhold til en psykolog eller en psykiater kan du læse mere her på Psykoterapeutforeningens hjemmeside.

https://psykoterapeutforeningen.dk/om-psykoterapi-2/psykoterapeut-vs-psykolog-og-psykiater/

Stress behandling

Er et individuelt tilpasset forløb hvor du får en grundlæggende og brugbar viden om stress, udløsende årsager og symptomer. Jeg har fokus på hvordan du forebygger at udvikle stress fremover. Forløbet indebærer en blanding af samtale, afspænding og værktøjer samt en dybere indsigt i dine tanke og reaktionsmønstre.

Susanna_Risbjerg_Tønnesen.gif

Metode

Samtalernes fokus er så vidt muligt kredsende omkring en vekslen imellem det spontant opståede og nuværende øjeblik kombineret med et hoved fokus på det overordnede sigte med samtalerne. Undervejs i samtalerne kigger vi på det som er sket tidligere i ens liv for at forstå nuet og fremtiden.. Hvilken sti samtalen fører os ned ad er unik for hvert menneske og det er præcis sådan det skal være..

Terapien kan give dig en større forståelse og bevidsthed omkring hvordan du er i verden....Nogle gange kan man som menneske fare vild i livet og have brug for hjælp til at få et godt fodfæste og en god forankring inde i sig selv. 

Min erfaring siger mig at evnen til at mentalisere som oftest øges, udvides og nuanceres i forbindelse med samtaleterapi.

Mentalisering er at forstå egen og andres adfærd, følelser, tanker og behov når vi interagerer. 

 

bottom of page