top of page

Om mig

Jeg er udannet psykoterapeut fra Psykoterapeutisk institut i Aarhus. Instituttet er et af Danmarks første og ældste institutter og har siden 1982 tilbudt psykoterapi og uddannelse. https://www.piaa.dk/

 

Min psykoterapeut uddannelse er 4 årig og har indebåret en anseelig mængde af påregnet  personlig egen terapi, sags og klient supervision, psykoterapeutiske samtaler dels på plenum i instituttet samt obligatorisk gruppe klient arbejde sideløbende. 

Jeg tilbyder i min praksis psykoterapeutiske samtaler, sparring og supervision. Mit faglige samtale grundlag er psykoterapeutisk og dermed psykologisk funderede samtaler til dels private samt erhvervskunder.

Mit sind er en god kombination af let til bens og samtidigt stærkt teoretisk funderet.
Jeg hjælper mennesker i alle aldre med vidt forskellige områder af menneskets sind og trivsel, det kan være f.eks. : 

 

Livskriser, tab, sorg og krise.

Angst, stress og depressions tilstande.

Par samtaler. Nybagte mødre og fædre. Barnløshed. Skilsmisse.

Personlig udvikling - Forandring - Mentale ståsteder - Kompetence og talent udvikling -

Mentalisering - Trivsel - Samarbejde - Kommunikation -

Pædagogisk psykologisk sunde læringsmiljøer -

Stress - mistrivsel - konflikthåndtering.

Fagpersonlig baggrund :

Psykoterapeut med selvstændig konsulent virksomhed.
Aut. Spl. 16 års erfaring. 10 års ansættelse v. Privathospitalet Mølholm.
Tidligere tilknyttet v. Hospice Vejle.
Krisecenter Kolding. Kvinde cafe - Røde Kors.
Voksen og børne psykiatrien, Vejle og Esbjerg.
E-op - Amtssygehuset -Aarhus Universitetshospital. 

Jeg evner naturligt at være italesætter, formidler og inspirator. Indlægsholder med skræddersyede emner - workshops som passer til dig og din virksomheds behov.
Nogle gange kan samtale med en professionel tilføre et nyt syn på netop det som belaster dig i din hverdag.
Jeg er god til at se situationen oppefra og formår naturligt at italesætte og forankre nye perspektiver. 

Min tilgang er professionel, utraditionel og sømløs - Mit engagement er glødende og smitsomt. 

 

Susanna_Risbjerg_Tønnesen._edited.jpg
Billede af Agathe Marty

 

Jeg arbejder kreativt i min tilgang....

Jeg fornemmer sammen med dig, hvad der kunne se ud til at være terapeutisk virksomt i dit tilfælde...

Jeg har gode erfaringer med at bruge fortællinger...symboler og metaforer...samt det illustrative som støtte i forløbene.

Min indgangsvinkel er legende og undersøgende....

og mit ønske er at du kan være helt dig som den du er i samtalerne med mig.

For tiden er jeg kreativt og terapeutisk optaget af at bruge sanselige begreber som ...m u s i k og det gammeldags skrevne ord. Jeg har oplevelser med at denne kreative tilgang har meget at give os.. i form af helende og regulerende stemninger. Det er en kreativ og organisk måde at tilgå de helt basale livs ytringer som jeg oplever skaber et nyt lys og ny plads inde i mennesket.  

bottom of page