top of page

Priser og information

 

 

Priser

Psykoterapeutisk individuel samtale 

Samtalerne varer ca. 1 time. 

DKK 600,00

 

Psykoterapeutisk samtale - Parterapi - Familie samtaler

Samtalerne varer ca. 90 minutter.

DKK 800,00

Erhverv 

Workshops for erhvervskunder - Skræddersyet efter dine behov. 

Supervision af ledere, medarbejdere og personalegrupper - Trivsel - Udvikling - Konflikter - Gruppedynamik

Personligt talent og kompetence udviklingsforløb - Indbefatter dels træning, samtale og faglig litteratur. Et struktureret forløb med plads til organisk tilpasning af det der måtte dukke op som kan virke konstruktivt og fremmende i netop dit tilfælde. 

Sparring omkring ansættelser - fokus på preboarding, onboarding og den til tider svære offboarding ..

Virksomhedens tidslinie : Jeg har en hjerte sag omkring en virksomheds historie linie - En konstruktiv og lærerig tidslinie med gennemsigtighed for nye som gamle ansatte. Heri lærer I som virksomhed fordelen ved at lære af egne successer og skud forbi målet..

klippe korts ordning Jeg tilbyder en fordelagtig klippekorts ordning med gode muligheder for fleksibilitet. 

 

Samarbejde med kommuner - fagforening og Jobcentre :

Konsulentarbejde og samarbejde med fagforening, kommune og jobcentre tilbydes. 

Samtaler af støttende og vejledende karakter - God erfaring med at indvæve det beskæftigelssrettede perspektiv. 

Mulighed for at tilkøbe et individuelt tilpasset personligt styrkende samtaleforløb. 

Mentor ordning til virksomheder i forhold til brugbar viden og værktøjer til ansatte fx i forbindelse med sygemelding og tilbagevenden til job. Heri kan om ønsket skrives status dokument samt løbende progressions rapport med konkrete mål og faglige personligt styrkende anbefalinger.

Pris : Timepris 600,00 

Time pris per times transport : 150,00 + kørte km efter statens takster. 

bottom of page